Filozofia

Bezpieczeństwo

Family Office jest długoterminowym inwestorem w kluczowych aktywach będących w posiadaniu Rodziny, co strategicznie daje możliwość realizacji długoterminowego zrównoważonego rozwoju, bez nadmiernego ryzyka.

Dywidenda

Posiadane aktywa są stabilnym źródłem kapitału dla członków rodziny poprzez dostarczanie przewidywalnych przepływów pieniężnych (dywidenda), które są w stanie pokryć wszystkie bieżące potrzeby.

Zarządzanie

Powierzenie zarządzania majątku rodzinnego wyspecjalizowanemu podmiotowi zapewnia realizację celów długoterminowych, stabilizację i dywersyfikację.

Ludzie i ich następcy

Kluczem do sukcesu jest zaufana i wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca oraz budowanie jej dalszego zaplecza celem zapewnienia ciągłości strategii i zarządzania.