Kontakt

LONG TERM MANAGEMENT SP. Z O.O.

[email protected]
Numer KRS: 0000698628 / Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 954-278-41-32
REGON: 368639553
Kapitał zakładowy: 120 tys. zł