Model

Model funkcjonalny LTM FAMILY OFFICE opiera się na zasadzie rozdzieleniu majątku od podmiotu zarządzającego majątkiem. Ta formuła zapewnia także rozdzielenie funkcji decyzyjnych (beneficjenci majątku) od operacyjnych w zakresie inwestycji (executives) family office.

Majątek rodzinny

LTM FAMILY OFFICE

Część inwestycyjna

Inwestycje Płynne
(gotówka)

Inwestycje Nieruchomościowe
(budynki, spółki, fundusze RE)

Inwestycje Kapitałowe
(spółki, fundusze)

Część wsparcia

Usługi Family Office

Część pasywna

Potrzeby Family Office

Inwestycje Płynne
(gotówka)

Inwestycje nieruchomosciowe
(budynki, spółki, fundusze RE)

Inwestycje Kapitałowe
(spółki, fundusze)

Usługi
Family Office

Potrzeby
Family Office

Część Inwestycyjna

Część Wsparcia

Część Pasywna