Profil

W LTM FAMILY OFFICE sprawujemy opiekę
nad majątkami rodzinnymi

W LTM FAMILY OFFICE sprawujemy opiekę nad majątkami rodzinnymi

LTM to family office, czyli podmiot zarządzający majątkami zamożnych Rodzin, którego celem jest zabezpieczenie przyszłych pokoleń ich twórców. Nasza działalność ukierunkowana jest na bieżącą i długoterminową opiekę nad wszystkimi lub wybranymi aktywami majątku rodzinnego, w celu jego płynnego przekazania kolejnym pokoleniom oraz ochrony w długim okresie czasu przy zachowaniu jego stabilności.

Celem strategicznym LTM FAMILY OFFICE jest tworzenie profesjonalnych struktur zarządzania majątkami rodzinnymi, które umożliwiają rozdzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Dzięki takiej formie zapewnione zostaje bezpieczeństwo w zakresie sukcesji majątku rodzinnego, przy jednoczesnym uniknięciu obowiązku przejmowania przez potomstwo zarządzania majątkiem stworzonym przez rodziców.

Przyjęty model działania LTM FAMILY OFFICE opiera się na realizacji inwestycji w ramach zrównoważonej strategii dywersyfikacji w trzech klasach aktywów (płynne, nieruchomości, kapitałowe), które mają zapewnić stabilność i bezpieczeństwo dla beneficjentów rodzinnego majątku.

LTM FAMILY OFFICE pomaga także w utworzeniu, dedykowanej dla Rodziny, majątkowej struktury prawnej, która stanowi główny ośrodek koncentracji majątku i reguluje aspekty rodzinnego dziedzictwa. Utworzona struktura family office, może być współzarządzany przez LTM FAMILY OFFICE, zapewniając członkom Rodziny źródło bieżących dochodów oraz wielopokoleniowe bezpieczeństwo finansowe.