Usługi Family Office

Konstytucja rodzin i sukcesja

Opracowanie „regulaminu” Rodziny, który porządkuje wszystkie aspekty dotyczące Funduszu Rodzinnego i członków Rodziny, w zakresie ochrony majątku oraz czerpania z niego korzyści, celem zapewnienia jego ponadpokoleniowego funkcjonowania (m. in. zasady zarządzania majątkiem oraz korzystania z niego, strategia inwestycyjna, działalność charytatywna).

Wsparcie w zakresie przekazywania zgromadzonego majątku dla kolejnych pokoleń (testament i struktury decyzyjne).

Prawo i podatki

Operacyjna i stała ochrona majątku zakresie kompleksowego wsparcia w obszarze prawnym oraz podatkowym – zarówno Funduszu Rodzinnego jak i członków Rodziny.

AKTYWA KAPITAŁOWE

Inwentaryzacja majątku i prowadzenie rozliczeń księgowo-finansowych oraz raportowania o stanie majątku.