Zespół

Adrian Nowak

Adrian Nowak

MENEDŻER INWESTYCYJNY

W LONG TERM MANAGEMENT nadzoruje obszar identyfikacji oraz realizacji inwestycji kapitałowych przez Fundusze Rodzinne. W ramach posiadanych przez nie inwestycji portfelowych, bierze udział zarówno w budowaniu strategii długoterminowych, jak i wspiera inwestycje w obszarze corporate finance. Przed dołączeniem do LONG TERM MANAGEMENT zdobywał doświadczenie w grupie inwestycyjnej KULCZYK INVESTMENTS, gdzie brał udział w tworzeniu nowej polityki inwestycyjnej holdingu, uczestniczył w nadzorze projektów w formule private equity / venture capital oraz w zespole odpowiedzialnym za aktywa zagraniczne. Swoją karierę rozpoczynał w funduszach private equity AVALLON, gdzie odpowiadał za ocenę atrakcyjności nowych inwestycji oraz prac związanych z budową wartości portfolio spółek funduszy.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (SGH): Metody wyceny spółek kapitałowych. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów i strategii budowania wartości przedsiębiorstw.