Zespół

Michał Zawisza

Michał Zawisza

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Pomysłodawca, inicjator i współtwórca LONG TERM MANAGEMENT jako multi-family office o charakterze inwestycyjnym. Odpowiedzialny za tworzenie i zarzadzanie Funduszami Rodzinnymi oraz realizację bezpośrednich inwestycji w ramach Klubu Inwestorów LONG TERM MANAGEMENT.

Współzałożyciel Avallon Sp. z o.o. oraz partner – członek komitetów inwestycyjnych – w funduszach private equity AVALLON MBO FUND i AVALLON MBO FUND II, w których inwestorami są EBOiR, EIF oraz renomowane instytucje finansowe ze Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Specjalizuje się w transakcjach lewarowanych w obszarze wykupów menedżerskich, których jest jednym z prekursorów na rynku polskim. W ramach Avallon MBO S.A. (spółka inwestycyjna AVALLON Sp. z o.o.) i dla funduszy private equity AVALLON, jako inwestor, zrealizował ponad 20 transakcji wykupowych spółek z uczestnictwem kapitałowym menedżerów (transakcje management buy-out / buy-in). Przewodniczący i członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym spółek giełdowych. Od 2007 roku przewodniczący rady nadzorczej Mangata Holding S.A. z zadaniem współtworzenia i realizacji długoterminowej strategii rozwoju akwizycyjnego holdingu. Współorganizator konferencji „Wykupy Menedżerskie w Polsce” oraz współtwórca portalu www.mbo.pl poświęconego transakcjom wykupów menedżerskich. Wraz z Avallon Sp. z o.o. jeden z pierwszych członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Karierę zawodową rozpoczynał w PBG BANK w Łodzi oraz Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ, gdzie uczestniczył w organizacji i realizował projekty dla funduszy współtworzonych z EBOiR: Central Poland Fund i SRPBG. Następnie przez 3 lata był członkiem ścisłego kierownictwa Grupy Próchnik S.A. i Zwoltex S.A., odpowiadając za restrukturyzację, strategię, inwestycje kapitałowe i płynność finansową.

Absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tej uczelni. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu finansów, strategii i zarządzania, m. in. Harvard Business/ICAN. Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Centrum Badania Inwestycji Kapitałowych UŁ. Ukończył również Państwową Szkołę Muzyczną II stp. w Łodzi na wydziale instrumentalnym, specjalność akordeonistyka. Z zamiłowania czynny muzyk instrumentalista.