Zespół

Natalia Skutnik-Golecka

Natalia Skutnik-Golecka

Radca Prawny

W LONG TERM MANAGEMENT odpowiedzialna za obszar prawa korporacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji związanej w szczególności z powstaniem i funkcjonowaniem Funduszy Rodzinnych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji M&A. Uczestniczy w transakcjach przejęć oraz fuzji, jak również w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, w tym ich połączeń oraz podziałów. Doradza na rzecz funduszy inwestycyjnych typu private equity przy realizacji inwestycji kapitałowych, a ponadto koordynuje procesy badania due diligence spółek. Od 2011 roku działająca także w ramach Kancelarii Radców Prawnych JGA w Katowicach.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.