Zespół

Piotr Dudek

Piotr Dudek

PARTNER DS. AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I KSIĘGOWOŚCI
W LONG TERM MANAGEMENT zarządza obszarem audytu i kontroli wewnętrznej. Realizuje i koordynuje badania due diligence finansowo-audytorskie przed zakupem spółek do Funduszy Rodzinnych. Po zrealizowaniu inwestycji sprawuje nadzór w zakresie kontroli wewnętrznej. Od 1995 roku uczestniczył w badaniu ponad 800 sprawozdań finansowych, w tym spółek dopuszczonych do obrotu publicznego wraz z przeglądami śródrocznymi i badaniami skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Sporządzał szereg opracowań dotyczących analiz spółek przed realizacją inwestycji, w tym dla funduszy private equity. Prowadzi również projekty związane z zakładaniem i przekształcaniem spółek oraz doradztwem księgowym przy łączeniu się przedsiębiorstw i ich przejmowaniu. Był członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na GPW. Przez 17 lat pełnił funkcję członka zarządu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Obecnie współpracuje z firmą audytorską DB Audyt Sp. z o.o. w Katowicach, podmiocie zajmującym się badaniem sprawozdań finansowych. Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach o specjalizacji Rachunkowość. Biegły rewident wpisany na Listę Biegłych Rewidentów pod numerem 10552.