Filozofia

Jako family office jesteśmy podmiotem zarządzającym i administrującym majątkami rodzinnymi, którego głównym celem jest zabezpieczenie przyszłych pokoleń ich twórców. Zapewniamy zbudowanie bezpiecznej, długoterminowej przyszłości dla majątków Rodzin będących pod naszą opieką. Nasza filozofia działania opiera się na czterech fundamentach:

Bezpieczeństwo

Fundusz Rodzinny spaja wszystkie kluczowe aktywa będące w posiadaniu Rodziny, dając strategicznie możliwość realizacji zrównoważonego rozwoju, bez nadmiernego ryzyka.

Dywidenda

Posiadane aktywa są stabilnym źródłem kapitału dla wszystkich członków Rodziny poprzez dostarczanie przewidywalnych wpływów (dywidend), które są w stanie pokryć całkowicie bieżące potrzeby.

Zarządzanie

Powierzenie zarządzania majątkiem rodzinnym wyspecjalizowanemu podmiotowi w postaci family office pozwala na rozdzielenie masy majątkowej od osób nią zarządzających. Stworzenie przez nas Funduszu Rodzinnego, a następnie nim zarządzanie, zapewnia Rodzinie realizację celów długoterminowych, stabilizację i dywersyfikację majątku.

Ludzie i ich następcy

Kluczem do sukcesu jest doświadczona i zaufana kadra zarządzająca, łącząca wiedzę z wielu obszarów, która jest w stanie zapewnić ciągłość strategii i zarządzania majątkiem rodzinnym.